one who dissents; one who differs in opinion, or declares his disagreement

listen to the pronunciation of one who dissents; one who differs in opinion, or declares his disagreement
İngilizce - Türkçe

one who dissents; one who differs in opinion, or declares his disagreement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dissenter
{i} muhalif

Hükümet, muhalifleri, idealistleri ve Esperanto konuşanları toplamaya ve tutuklamaya başladı. - The government started rounding up and arresting dissenters, idealists, and Esperanto-speakers.

dissenter
{i} ayrı görüşte olan kimse
dissenter
{i} anglikan kilisesine karşı hristiyan
dissenter
{i} karşıt görüşlü kimse
dissenter
mutezil
İngilizce - İngilizce
dissenter
one who dissents; one who differs in opinion, or declares his disagreement