one who dances, one who cuts capers

listen to the pronunciation of one who dances, one who cuts capers
İngilizce - Türkçe

one who dances, one who cuts capers teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dancer
çengi
dancer
dansçı

Aoi iyi bir dansçıdır. - Aoi is a good dancer.

Sen çok iyi bir dansçısın. - You're a very good dancer.

dancer
köçek
dancer
dansör
dancer
belly dancer oriyantal dansöz
dancer
{i} dansçı kız
dancer
dans eden kimse
dancer
ballet dancer balerin
dancer
{i} dansöz

Leyla mükemmel bir dansözdü. - Layla was a hell of a dancer.

O bir oryantal dansöz. - She's a belly dancer.

dancer
{i} danseden kimse
dancer
{i} rakkas
dancer
rakkase
İngilizce - İngilizce
{n} dancer
one who dances, one who cuts capers