one who brings to terms or mixes

listen to the pronunciation of one who brings to terms or mixes
İngilizce - İngilizce
{n} compounder
One who brings
bringer
one who brings to terms or mixes

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu brîngz tı tırmz ır mîksız

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o ˈbrəɴɢz tə ˈtərmz ər ˈməksəz/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈbrɪŋz tə ˈtɜrmz ɜr ˈmɪksəz/

  Günün kelimesi

  arboretum