one of the fleshy areas at the base of the fingers; a mount

listen to the pronunciation of one of the fleshy areas at the base of the fingers; a mount
İngilizce - Türkçe

one of the fleshy areas at the base of the fingers; a mount teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mons
anat
mons
(Tıp) (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik
mons
dağ

Bir canavar dağın zirvesine yakın bir kayanın üzerinde yatıyordu. - A monster lay on a rock near the top of the mountain.

Kocaman bir canavar dağdan aşağıya iniyor. - A huge monster is coming down the mountain.

mons
çatı kemiği kaynagı üzerindeki yağlı tabaka
İngilizce - İngilizce
mons
one of the fleshy areas at the base of the fingers; a mount