onchorynchus nerka

listen to the pronunciation of onchorynchus nerka
İngilizce - Türkçe
(Denizbilim) kızıl somon
onchorynchus nerka