onayla,v.onayla: n.kabul

listen to the pronunciation of onayla,v.onayla: n.kabul
Türkçe - İngilizce

onayla,v.onayla: n.kabul teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

onayla,v.onayla:n.kabul
acknowledge
onayla,v.onayla: n.kabul