of systematic disease classification

listen to the pronunciation of of systematic disease classification
İngilizce - Türkçe

of systematic disease classification teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nosological
nozolojik
İngilizce - İngilizce
{s} nosological
of systematic disease classification

  Heceleme

  of sys·tem·a·tic dis·ease clas·si·fi·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv sîstımätîk dîziz kläsıfıkeyşın

  Telaffuz

  /əv ˌsəstəˈmatək dəˈzēz ˌklasəfəˈkāsʜən/ /əv ˌsɪstəˈmætɪk dɪˈziːz ˌklæsəfəˈkeɪʃən/