of or relating to a sensitive dependence on initial conditions

listen to the pronunciation of of or relating to a sensitive dependence on initial conditions
İngilizce - Türkçe

of or relating to a sensitive dependence on initial conditions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaotic
kaotik

O, kaotik koşullarda büyüdü. - She grew up in chaotic circumstances.

Durum kaotik hale geldi. - The situation became chaotic.

chaotic
altüst
chaotic
karmakarışık

O biraz karmakarışıktı. - It was a little chaotic.

O biraz karmakarışıktı. - It's been kind of chaotic.

chaotic
Hercümerç
chaotic
{s} karmakarışık, düzensiz
chaotic
{s} karman çorman
chaotic
(sıfat) karmakarışık, karman çorman, düzensiz
chaotic
chaotically karmakarışık bir şekilde
İngilizce - İngilizce
chaotic
of or relating to a sensitive dependence on initial conditions

  Heceleme

  of or re·lat·ing to a sen·si·tive de·pend·ence on in·i·tial conditions

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv ır rileytîng tı ı sensıtîv dîpendıns ôn înîşıl kındîşınz

  Telaffuz

  /əv ər rēˈlātəɴɢ tə ə ˈsensətəv dəˈpendəns ˈôn əˈnəsʜəl kənˈdəsʜənz/ /əv ɜr riːˈleɪtɪŋ tə ə ˈsɛnsətɪv dɪˈpɛndəns ˈɔːn ɪˈnɪʃəl kənˈdɪʃənz/

  Günün kelimesi

  publican