of or pertaining to the voice, or its use

listen to the pronunciation of of or pertaining to the voice, or its use
İngilizce - Türkçe

of or pertaining to the voice, or its use teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

phonetic
fonetik

Esperanto bir metin, fonetik olarak 28 harfli bir alfabe kullanılarak yazılır. - A text in Esperanto is written phonetically using an alphabet of 28 letters.

Fonetik sembolleri okuyabilir misin? - Can you read phonetic symbols?

phonetic
(Dilbilim) sesbilgisel
phonetic
sesçil

İngilizce sesçil bir dil değil. - English is not a phonetic language.

phonetic
Fonetik, ses veya seslerle ilgili, ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait
phonetic
phonetic alphabet fonetik alfabe
phonetic
sesçik
phonetic
(Tıp) Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait
phonetic
{s} sesleri gösteren
phonetic
phonetic spelling fonetik imlâ
phonetic
phonetically fonetik olarak
İngilizce - İngilizce
phonetic
of or pertaining to the voice, or its use