of or belonging to nudism, of or about nudity

listen to the pronunciation of of or belonging to nudism, of or about nudity
İngilizce - Türkçe

of or belonging to nudism, of or about nudity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nudist
çıplaklık yanlısı
nudist
nüdist

Doğu Almanya'da birçok nüdist plajı vardır. - There are many nudist beaches in East Germany.

nudist
çıplak

Tom ve Mary bir çıplaklar kulübüne gittiler. - Tom and Mary went to a nudist club.

nudist
(Tıp) Çıplak yaşama taraftarı
nudist
{i} çıplak dolaşan kimse
nudist
çıplak dolaşan kişi
nudist
çıplak dolaşan
nudist
{i} çıplaklık taraftarı kimse
İngilizce - İngilizce
{s} nudist
of or belonging to nudism, of or about nudity