of animals that travel in herds or packs

listen to the pronunciation of of animals that travel in herds or packs
İngilizce - Türkçe

of animals that travel in herds or packs teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gregarious
{s} sokulgan

Tom oldukça antisosyal iken Mary çok sokulgandır. - Mary is very gregarious while Tom is quite antisocial.

Tom çok sokulgan bir kişidir. - Tom's a very gregarious person.

gregarious
{s} başkalarıyla beraber olmayı seven, girgin
gregarious
sürü halinde
gregarious
sürü/topluluk halinde yaşayan
gregarious
sosyal
gregarious
sürü halinde bulunan
gregarious
{s} sürü halinde yaşamayı seven; sürücül
gregarious
{s} toplu halde yaşayan
gregarious
toplu halde yaşayan veya gezen
gregarious
{s} topluluk seven
gregarious
{s} salkım halinde yetişen
gregarious
topluca
gregarious
topluluğu seven
gregarious
sürüyegregariously toplu halde
gregarious
(Tıp) grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan
gregarious
gregariousness toplu halde bulunma veya yaşama
İngilizce - İngilizce
gregarious

Rabbits are lively at nightfall, and when evening rain drives them underground they still feel gregarious.

of animals that travel in herds or packs

  Heceleme

  of animals that trav·el in herds or packs

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv änımılz dhıt trävıl în hırdz ır päks

  Telaffuz

  /əv ˈanəməlz ᴛʜət ˈtravəl ən ˈhərdz ər ˈpaks/ /əv ˈænəməlz ðət ˈtrævəl ɪn ˈhɜrdz ɜr ˈpæks/

  Günün kelimesi

  exalt