of an inappropriately or unusually low weight

listen to the pronunciation of of an inappropriately or unusually low weight
İngilizce - İngilizce
underweight
of an inappropriately or unusually low weight

  Heceleme

  of an in·ap·pro·pri·ate·ly or u·nu·su·al·ly low weight

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv ın înıpräpriıtli ır ınyujuıli lō weyt

  Telaffuz

  /əv ən ənəˈpräprēətlē ər əˈnyo͞oᴢʜo͞oəlē ˈlō ˈwāt/ /əv ən ɪnəˈprɑːpriːətliː ɜr əˈnjuːʒuːəliː ˈloʊ ˈweɪt/