of a term which has borderline cases to which it is unclear whether it applies

listen to the pronunciation of of a term which has borderline cases to which it is unclear whether it applies
İngilizce - Türkçe

of a term which has borderline cases to which it is unclear whether it applies teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vague
{s} belirsiz

O belirsiz bir cevap verdi. - She gave a vague answer.

Tom belirsiz bir cevap verdi. - Tom gave a vague answer.

vague
{s} hayal meyal

Onunla karşılaştığımı hayal meyal hatırlıyorum. - I vaguely remember meeting him.

Tom Mary ile tanıştığını hayal meyal hatırlıyor. - Tom vaguely remembers meeting Mary.

vague
{s} müphem
vague
bellisiz
vague
üstü kapalı
vague
belgisiz
vague
anlaşılmaz

Tom gerçekten anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being really vague, isn't he?

Biraz anlaşılmaz olmaktan kendimi alamadım. - She couldn't help but be a little vague.

vague
{s} dalgın
vague
{s} belirsiz, müphem, muğlak; bulanık
vague
{s} kararsız

O, yapmak istediği şey hakkında kararsız görünüyordu. - He seemed vague about what he wanted to do.

İngilizce - İngilizce
vague
of a term which has borderline cases to which it is unclear whether it applies

  Heceleme

  of a term which has bor·der·line cases to which it I·s un·clear wheth·er it applies

  Türkçe nasıl söylenir

  ıv ı tırm hwîç hız bôrdırlayn keysız tı hwîç ît îz ınklîr hwedhır ît ıplayz

  Telaffuz

  /əv ə ˈtərm ˈhwəʧ həz ˈbôrdərˌlīn ˈkāsəz tə ˈhwəʧ ət əz ənˈklər ˈhweᴛʜər ət əˈplīz/ /əv ə ˈtɜrm ˈhwɪʧ həz ˈbɔːrdɜrˌlaɪn ˈkeɪsəz tə ˈhwɪʧ ɪt ɪz ənˈklɪr ˈhwɛðɜr ɪt əˈplaɪz/

  Günün kelimesi

  lavaliere