of, pertaining to, or according to, the principles of morphology

listen to the pronunciation of of, pertaining to, or according to, the principles of morphology
İngilizce - Türkçe

of, pertaining to, or according to, the principles of morphology teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

morphologic
biçimbilimsel
morphologic
morfolojik

Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti. - The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees.

morphological
morfolojik

Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti. - The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees.

morphological
biçimbilimsel
morphological
(Dilbilim) Biçimbirimsel
morphological
(Tıp, İlaç) Biçimsel
morphologic
(Tıp) Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili
morphologic
(Tıp) Morfoloji ile ilgili
morphological
(Tıp) Bakınız: Morphologic
morphological
(sıfat) morfolojik
İngilizce - İngilizce
morphological
morphologic
of, pertaining to, or according to, the principles of morphology