obligatory arbitration

listen to the pronunciation of obligatory arbitration
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) zorunlu tahkim
(Ticaret) zorunlu hakemlik
İngilizce - İngilizce
advance commitment by two parties to submit to arbitration in the event of a disagreement
obligatory arbitration

  Heceleme

  ob·lig·a·to·ry ar·bi·tra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ıblîgıtôri ärbîtreyşın

  Telaffuz

  /əˈbləgəˌtôrē ˌärbəˈtrāsʜən/ /əˈblɪɡəˌtɔːriː ˌɑːrbɪˈtreɪʃən/

  Günün kelimesi

  gowpen