number 11

listen to the pronunciation of number 11
İngilizce - Türkçe
11 numaralı
eleven
onbir

Uranus'un kara, kaya parçaları şeklinde nesneleri içeren, onbir bilinen halkası vardır. - Uranus has eleven known rings, which contain dark, boulder-sized particles.

eleven
{i} on bir rakamı (11, XI)
eleven
{i} on bir kişilik takım
eleven
(isim) on bir kişilik takım
eleven
onbir kişilik takım
eleven
on bir

1990'dan beri on bir kız öğrenci ödül aldı. - Since 1990, eleven female students received the award.

On, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. - Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.

İngilizce - İngilizce
No. 11
{i} eleven
number 11