number 1 followed by 100 zeros, 10 to the power of 100

listen to the pronunciation of number 1 followed by 100 zeros, 10 to the power of 100
İngilizce - Türkçe

number 1 followed by 100 zeros, 10 to the power of 100 teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

googol
10 üzeri 100, onun yüzüncü kuvveti
googol
onun yüzüncü kuvveti
googol
(Matematik) 100 tane 0'dan sonra gelen 1
İngilizce - İngilizce
{i} googol
number 1 followed by 100 zeros, 10 to the power of 100