not to take one's eyes off of

listen to the pronunciation of not to take one's eyes off of
İngilizce - Türkçe

not to take one's eyes off of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

not to take
almamak
not to take one's eyes off of

  Türkçe nasıl söylenir

  nät tı teyk wʌnz ayz ôf ıv

  Telaffuz

  /ˈnät tə ˈtāk ˈwənz ˈīz ˈôf əv/ /ˈnɑːt tə ˈteɪk ˈwʌnz ˈaɪz ˈɔːf əv/

  Günün kelimesi

  aphrodisiac