not to let in

listen to the pronunciation of not to let in
İngilizce - Türkçe
içeri almamak
sokmamak
not to let
izin vermemek

Sanırım bizim işimiz onun olmasına izin vermemek. - I guess our job is not to let that happen.

Leyla yeni bir adam buldu ve onun gitmesine izin vermemekte kararlı. - Layla has found a new man and she's determined not to let him go.

not to let in