not opened, closed, shut, secured

listen to the pronunciation of not opened, closed, shut, secured
İngilizce - Türkçe

not opened, closed, shut, secured teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unopened
faaliyete geçmemiş
unopened
açılmamış

Tom Mary'nin mektubunu açılmamış olarak geri gönderdi. - Tom sent Mary's letter back unopened.

Yorumlanmamış bir rüya açılmamış bir mektup gibidir. - An uninterpreted dream is like an unopened letter.

unopened
{s} kapalı
İngilizce - İngilizce
{a} unopened
not opened, closed, shut, secured