not having the two sides or the parts symmetrical

listen to the pronunciation of not having the two sides or the parts symmetrical
İngilizce - Türkçe

not having the two sides or the parts symmetrical teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unequal
{s} eşitsiz
unequal
yeterli seviyede olmayan
unequal
eşit olmayan
unequal
{s} düzeysiz
unequal
{s} haksız
unequal
birbirinden farklı
unequal
{s} istikrarsız
unequal
{s} oransız
unequal
düzensiz/eşitsiz
unequal
{s} düzensiz
unequal
adalete aykırı
unequal
{s} yetersiz
unequal
{s} to için yetersiz: In the end he proved unequal to the job. Sonunda işin üstesinden gelemeyeceği belli
unequal
aynı vasıfta olmayan
İngilizce - İngilizce
unequal
not having the two sides or the parts symmetrical

  Heceleme

  not ha·ving the two sides or the parts sym·met·ri·cal

  Türkçe nasıl söylenir

  nät hävîng dhi tu saydz ır dhi pärts sımetrîkıl

  Telaffuz

  /ˈnät ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˈto͞o ˈsīdz ər ᴛʜē ˈpärts səˈmetrəkəl/ /ˈnɑːt ˈhævɪŋ ðiː ˈtuː ˈsaɪdz ɜr ðiː ˈpɑːrts səˈmɛtrɪkəl/

  Günün kelimesi

  cacophony