not habitually solitary or living alone

listen to the pronunciation of not habitually solitary or living alone
İngilizce - Türkçe

not habitually solitary or living alone teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gregarious
{s} sokulgan

Tom çok sokulgan bir kişidir. - Tom's a very gregarious person.

Tom oldukça antisosyal iken Mary çok sokulgandır. - Mary is very gregarious while Tom is quite antisocial.

gregarious
{s} başkalarıyla beraber olmayı seven, girgin
gregarious
sürü halinde
gregarious
sürü/topluluk halinde yaşayan
gregarious
sosyal
gregarious
sürü halinde bulunan
gregarious
{s} sürü halinde yaşamayı seven; sürücül
gregarious
{s} toplu halde yaşayan
gregarious
toplu halde yaşayan veya gezen
gregarious
{s} topluluk seven
gregarious
{s} salkım halinde yetişen
gregarious
topluca
gregarious
topluluğu seven
gregarious
sürüyegregariously toplu halde
gregarious
(Tıp) grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan
gregarious
gregariousness toplu halde bulunma veya yaşama
İngilizce - İngilizce
gregarious
not habitually solitary or living alone

  Heceleme

  not ha·bi·tu·al·ly sol·i·ta·ry or li·ving a·lone

  Türkçe nasıl söylenir

  nät hıbîçuli sälıteri ır lîvîng ılōn

  Telaffuz

  /ˈnät həˈbəʧo͞olē ˈsäləˌterē ər ˈləvəɴɢ əˈlōn/ /ˈnɑːt həˈbɪʧuːliː ˈsɑːləˌtɛriː ɜr ˈlɪvɪŋ əˈloʊn/

  Günün kelimesi

  sesquipedality