not customary or habitual; unusual; infrequent

listen to the pronunciation of not customary or habitual; unusual; infrequent
İngilizce - Türkçe

not customary or habitual; unusual; infrequent teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unwonted
mağlup
unwonted
{f} mağlup ol
unwonted
mağlup ol(mak)
unwonted
unwontedly alışılmamış şekilde
unwonted
{s} olağandışı
unwonted
{s} alışılmamış
unwonted
{s} alışmamış
unwonted
3det dışl
unwonted
{s} nadir
İngilizce - İngilizce
unwonted
not customary or habitual; unusual; infrequent