not clearly expressed; stated in indefinite terms

listen to the pronunciation of not clearly expressed; stated in indefinite terms
İngilizce - Türkçe

not clearly expressed; stated in indefinite terms teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vague
{s} belirsiz

Belli belirsiz tanıdık geliyor. - Sounds vaguely familiar.

O, belirsiz bir yanıt verdi. - He gave a vague answer.

vague
{s} hayal meyal

Onunla karşılaştığımı hayal meyal hatırlıyorum. - I vaguely remember meeting him.

Tom Mary ile tanıştığını hayal meyal hatırlıyor. - Tom vaguely remembers meeting Mary.

vague
{s} müphem
vague
bellisiz
vague
üstü kapalı
vague
belgisiz
vague
anlaşılmaz

Tom oldukça anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being quite vague, isn't he?

Tom çok anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being very vague, isn't he?

vague
{s} dalgın
vague
{s} belirsiz, müphem, muğlak; bulanık
vague
{s} kararsız

O, yapmak istediği şey hakkında kararsız görünüyordu. - He seemed vague about what he wanted to do.

İngilizce - İngilizce
vague
not clearly expressed; stated in indefinite terms