not asked or desired, unsought

listen to the pronunciation of not asked or desired, unsought
İngilizce - Türkçe

not asked or desired, unsought teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unrequested
İstenilmemiş, talep edilmemiş olan
İngilizce - İngilizce
{a} unrequested
not asked or desired, unsought