normal intelligence, average knowledge, reason

listen to the pronunciation of normal intelligence, average knowledge, reason
İngilizce - Türkçe

normal intelligence, average knowledge, reason teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

common sense
sağduyu

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

İngilizce - İngilizce
{i} common sense
normal intelligence, average knowledge, reason