nonsense that is simply incoherent and unintelligible

listen to the pronunciation of nonsense that is simply incoherent and unintelligible
İngilizce - Türkçe

nonsense that is simply incoherent and unintelligible teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

incoherence
(Tıp) Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi)
incoherence
evreuyumsuzluk
incoherence
bağdaşmazlık
incoherence
(Bilgisayar) evreuyumsuzluk sinuzoid
incoherence
anlaşılmazlık
incoherence
bkz.incoherency
incoherency
anlaşılmazlık
incoherency
tutarsızlık
incoherency
anlamsızlık
incoherence
uyumsuzluk
incoherency
anlam bozukluğu
incoherence
{i} anlamsızlık
incoherence
{i} ipe sapa gelmeme
incoherence
{i} tutarsızlık
incoherency
{i} bağdaşmazlık
incoherency
anlasilmazlik
İngilizce - İngilizce
incoherency
incoherence
nonsense that is simply incoherent and unintelligible

  Heceleme

  non·sense that I·s simp·ly in·co·her·ent and unintelligible

  Türkçe nasıl söylenir

  nänsens dhıt îz sîmpli înkōhîrınt ınd ʌnîntelıcıbıl

  Telaffuz

  /ˈnänsens ᴛʜət əz ˈsəmplē ənkōˈhərənt ənd ˌənənˈteləʤəbəl/ /ˈnɑːnsɛns ðət ɪz ˈsɪmpliː ɪnkoʊˈhɪrənt ənd ˌʌnɪnˈtɛləʤəbəl/

  Günün kelimesi

  covey