nobleman, member of the privileged class

listen to the pronunciation of nobleman, member of the privileged class
İngilizce - Türkçe

nobleman, member of the privileged class teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

aristocrat
{i} soylu
aristocrat
{i} aristokrat

O gerçek bir aristokrat. - He's a genuine aristocrat.

Onun aristokrat tavırları beni şaşırtıyor. - His aristocratic manners amaze me.

aristocrat
{i} asilzade
İngilizce - İngilizce
{i} aristocrat
nobleman, member of the privileged class