niteleyici

listen to the pronunciation of niteleyici
Türkçe - İngilizce
attributive
qualifying
modifier
qualitative
(Dilbilim) attribute
qualificative
qualifier

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

adjective
niteleyici sözcük
determiner
niteleyici sözcük
determinative
niteleyici sözcük
attributive
nitele
{f} qualified

Guatemala was once qualified as a banana republic. - Guatemala bir defasında muz cumhuriyeti olarak nitelendirilmişti.

He is qualified as a doctor. - O bir doktor olarak nitelendirilir.

nitele
qualify
nitele
{f} qualifying
nitele
qualifier

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

niteleyici