nightly, in the night

listen to the pronunciation of nightly, in the night
İngilizce - Türkçe

nightly, in the night teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nocturnal
geceye ait
nocturnal
(Ticaret) Gececil

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

nocturnal
geceleyin
nocturnal
(Biyokimya) gecesel
nocturnal
(Denizbilim) nokturnal
nocturnal
(Tıp) geceye ilişkin
nocturnal
geceleyin olan
nocturnal
gece

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Kediler gece yaratıklarıdır. - Cats are nocturnal creatures.

nocturnal
geceye özgü
in the night
gece

Ben gece rüya görmedim. - I didn't dream in the night.

Gece üç defa uyandım. - I awoke three times in the night.

in the night
geceleyin

Geceleyin bir kez daha aynı rüyayı gördüm. - In the night, I once again had the same dream.

Tom geceleyin göğsünün ortasında yanan bir ağrı ile uyandı. - Tom woke up in the night with a burning pain in the middle of his chest.

nocturnal
{s} geceleyin hareketlenen
nocturnal
(Tıp) Gece olan, gece oluşan, nocturnus
nocturnal
geceleri gezen veya yem arayan noctur nally gece
nocturnal
gece çıkan/gece olan
nocturnal
geceleyin çiçek açan
nocturnal
(Biyoloji) noktürnal

Birçok hayvan noktürnaldir. - Many animals are nocturnal.

İngilizce - İngilizce
{a} nocturnal
nightly, in the night