niceleyici

listen to the pronunciation of niceleyici
Türkçe - İngilizce
quantor
quantifier
evrensel niceleyici
Universal quantifier
Türkçe - Türkçe
Niceleme niteliği olan
evrensel niceleyici
P (x) önermesinden, yalnızca bu açık önermenin özellemelerinin tümü doğru olduğunda doğru olan önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı
niceleyici