new york police department

listen to the pronunciation of new york police department
İngilizce - İngilizce
police force responsible for law enforcement in New York City (USA)
NYPD
new york police department

  Heceleme

  new York po·lice de·part·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  nyu yôrk pılis dîpärtmınt

  Telaffuz

  /ˈnyo͞o ˈyôrk pəˈlēs dəˈpärtmənt/ /ˈnjuː ˈjɔːrk pəˈliːs dɪˈpɑːrtmənt/

  Günün kelimesi

  jericho