net income for the company during a period

listen to the pronunciation of net income for the company during a period
İngilizce - Türkçe

net income for the company during a period teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

earnings
{i} kazanç

O kazançlarla ilgili vergi talep etti. - He called for a tax on earnings.

Daha yüksek asgari ücret, kazançları yükseltip yoksulluğu azaltabilir. - A higher minimum wage can raise earnings and reduce poverty.

earnings
{i} maaş
earnings
{i} gelir
earnings
{i} kazanç, kâr; maaş, gelir
earnings
{i} ücret

Daha yüksek asgari ücret, kazançları yükseltip yoksulluğu azaltabilir. - A higher minimum wage can raise earnings and reduce poverty.

earnings
(Avrupa Birliği) kazanç, kar, gelir, ücret
İngilizce - İngilizce
earnings
Net income for the company during the period
earnings
net income for the company during a period

  Heceleme

  net in·come for the com·pa·ny dur·ing a pe·ri·od

  Türkçe nasıl söylenir

  net înkʌm fôr dhi kʌmpıni dyûrîng ı pîriıd

  Telaffuz

  /ˈnet ˈənˌkəm ˈfôr ᴛʜē ˈkəmpənē ˈdyo͝orəɴɢ ə ˈpərēəd/ /ˈnɛt ˈɪnˌkʌm ˈfɔːr ðiː ˈkʌmpəniː ˈdjʊrɪŋ ə ˈpɪriːəd/

  Günün kelimesi

  lavaliere