nesr

listen to the pronunciation of nesr
Türkçe - İngilizce
nesrin
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Nuh kavminin putlarından birisinin ismi
(Osmanlı Dönemi) Hamele-i Arş'tan olan bir melek
(Osmanlı Dönemi) Güneyde bir parlak yıldız. Buna Nesr-ül vâki' denir. Batıdaki yıldıza ise: Nesr-üt-Tair denir
(Osmanlı Dönemi) Akbaba, kartal
(Osmanlı Dönemi) Kuşun, eti didiklemesi
(Osmanlı Dönemi) Yarayı deşmek
(Osmanlı Dönemi) Atın tırnağının içi veya tırnağın üstündeki et
(Osmanlı Dönemi) Birinin aleyhinde konuşmak