negative operating income

listen to the pronunciation of negative operating income
İngilizce - Türkçe

negative operating income teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operating loss
(Ticaret) faaliyet zararı
İngilizce - İngilizce
operating loss
negative operating income

  Heceleme

  neg·a·tive operating in·come

  Türkçe nasıl söylenir

  negıtîv ôpıreytîng înkʌm

  Telaffuz

  /ˈnegətəv ˈôpərˌātəɴɢ ˈənˌkəm/ /ˈnɛɡətɪv ˈɔːpɜrˌeɪtɪŋ ˈɪnˌkʌm/

  Günün kelimesi

  taboo