needily

listen to the pronunciation of needily
İngilizce - Türkçe
yoksun bir halde
fakir bir biçimde
İngilizce - İngilizce
needily