naz

listen to the pronunciation of naz
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet
(Osmanlı Dönemi) f. Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık
(Osmanlı Dönemi) Yalvarma, rica.İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı Uluhiyete karşı secde etmeğe bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini arşa müsavi tutar, katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltibas eder; kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, t
(Osmanlı Dönemi) Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
Şımarıklık
İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve. İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış. Şımarıklık
şımarık
(Osmanlı Dönemi) TEFNİK
(Osmanlı Dönemi) ŞİKL
naz etmek
Nazlanmak
naz