naturism. a person who practices nudism

listen to the pronunciation of naturism. a person who practices nudism
İngilizce - Türkçe

naturism. a person who practices nudism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nudist
çıplaklık yanlısı
nudist
nüdist

Doğu Almanya'da birçok nüdist plajı vardır. - There are many nudist beaches in East Germany.

nudist
çıplak

Tom ve Mary bir çıplaklar kulübüne gittiler. - Tom and Mary went to a nudist club.

nudist
(Tıp) Çıplak yaşama taraftarı
nudist
{i} çıplak dolaşan kimse
nudist
çıplak dolaşan kişi
nudist
çıplak dolaşan
nudist
{i} çıplaklık taraftarı kimse
İngilizce - İngilizce
nudist
naturism. a person who practices nudism