naturally, originally, really, truly

listen to the pronunciation of naturally, originally, really, truly
İngilizce - Türkçe

naturally, originally, really, truly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

genuinely
gerçekten

Tom gerçekten endişeli. - Tom is genuinely concerned.

Mary'nin kasabayı terk ettiğini ona söylediğimde, Tom gerçekten şaşırmış görünüyordu. - Tom seemed genuinely surprised when I told him that Mary had left town.

genuinely
gerçek olarak
genuinely
hakikaten
İngilizce - İngilizce
{a} genuinely
naturally, originally, really, truly