naked as the day one was born

listen to the pronunciation of naked as the day one was born
İngilizce - Türkçe
(deyim) anadan üryan
İngilizce - İngilizce
(deyim) Mother-naked, naked as the day you were born, in one's birthday suit, in your birthday suit
naked as the day one was born

  Heceleme

  na·ked as the Day one was Born

  Türkçe nasıl söylenir

  neykıd äz dhi dey hwʌn wız bôrn

  Telaffuz

  /ˈnākəd ˈaz ᴛʜē ˈdā ˈhwən wəz ˈbôrn/ /ˈneɪkəd ˈæz ðiː ˈdeɪ ˈhwʌn wəz ˈbɔːrn/