muziplik

listen to the pronunciation of muziplik
Türkçe - İngilizce
hoax
practical joke
prankishness
rag
teasing, hoax, rag, prank, trick, practical joke
lark

Don't come to school to lark around. - Muziplik yapmak için okula gelme.

caper
prank

Tom and Mary were making prank phone calls. - Tom ve Mary muziplik telefon görüşmeleri yapıyordu.

Sami continues to play pranks. - Sami muziplik yapmaya devam ediyor.

teasing
fooling
frolic
trick

Stop playing tricks on your brother. - Kardeşine muziplik yapmayı bırak.

joke
dido
malice
muziplik yapmak
laverock
muziplik yapmak
spoof
muziplik etmek
to tease, kid
muziplik etmek
caper
muziplik etmek
play a trick on somebody
muziplik etmek
to play a trick on sb, to play a prank on sb
muziplik etmek
play a prank on somebody
muziplik yapma
larking
muziplik yapmak
lark about
muziplik yapmak
play pranks on smb
muziplik yapmak
have a lark
muziplik yapmak
lark around
muziplik yapmak
lark

Don't come to school to lark around. - Muziplik yapmak için okula gelme.

muziplik yapmak
joke
muziplik yapmak
skylark
muziplik yapılmış kişi
larked
muziplik