musical instrument with electrically operated resonators

listen to the pronunciation of musical instrument with electrically operated resonators
İngilizce - Türkçe

musical instrument with electrically operated resonators teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vibraphone
elektrikle işleyen kapacıklar yoluyle titreşimli ses çıkaran bir çeşit ksilofon
vibraphone
(isim) vibrafon
vibraphone
{i} vibrafon

Tom tokmağıyla vibrafona vurdu. - Tom hit the vibraphone with his mallet.

Tom vibrafonu son derece iyi çalar. - Tom plays the vibraphone exceptionally well.

İngilizce - İngilizce
{i} vibraphone
musical instrument with electrically operated resonators