museum that exhibits and displays its collections outside

listen to the pronunciation of museum that exhibits and displays its collections outside
İngilizce - İngilizce
{i} open-air museum
museum that exhibits and displays its collections outside

  Heceleme

  mu·se·um that exhibits and displays its collections out·side

  Türkçe nasıl söylenir

  myuziım dhıt îgzîbıts ınd dîspleyz îts kılekşınz autsayd

  Telaffuz

  /myo͞oˈzēəm ᴛʜət əgˈzəbəts ənd dəˈsplāz əts kəˈleksʜənz ˈoutˈsīd/ /mjuːˈziːəm ðət ɪɡˈzɪbəts ənd dɪˈspleɪz ɪts kəˈlɛkʃənz ˈaʊtˈsaɪd/

  Günün kelimesi

  atavism