murderous urge, urge to kill

listen to the pronunciation of murderous urge, urge to kill
İngilizce - Türkçe

murderous urge, urge to kill teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

killer instinct
öldürme içgüdüsü
İngilizce - İngilizce
killer instinct
murderous urge, urge to kill