multinational acquisition and contracting board

listen to the pronunciation of multinational acquisition and contracting board
İngilizce - Türkçe
(Askeri) çok uluslu tedarik ve ticari anlaşma kurulu
multinational acquisition and contracting board

  Heceleme

  mul·ti·na·tion·al ac·qui·si·tion and contracting board

  Türkçe nasıl söylenir

  mʌltaynäşınıl äkwızîşın ınd känträktîng bôrd

  Telaffuz

  /ˌməlˌtīˈnasʜənəl ˌakwəˈzəsʜən ənd ˈkäntraktəɴɢ ˈbôrd/ /ˌmʌlˌtaɪˈnæʃənəl ˌækwəˈzɪʃən ənd ˈkɑːntræktɪŋ ˈbɔːrd/