multilevel precedence and preemption

listen to the pronunciation of multilevel precedence and preemption
İngilizce - Türkçe
(Askeri) çok seviyeli öncelik ve önalım hakkı
multilevel precedence and preemption

  Heceleme

  multilevel pre·ce·dence and pre·emp·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  mʌltaylevıl presıdıns ınd priempşın

  Telaffuz

  /ˌməltīˈlevəl ˈpresədəns ənd ˌprēˈempsʜən/ /ˌmʌltaɪˈlɛvəl ˈprɛsədəns ənd ˌpriːˈɛmpʃən/

  Günün kelimesi

  spall