more formal term for grammar in a linguistic sense

listen to the pronunciation of more formal term for grammar in a linguistic sense
İngilizce - İngilizce
morpho-syntax
more formal term for grammar in a linguistic sense

  Heceleme

  more for·mal term for gram·mar in a lin·guis·tic sense

  Türkçe nasıl söylenir

  môr fôrmıl tırm fôr grämır în ı lînggwîstîk sens

  Telaffuz

  /ˈmôr ˈfôrməl ˈtərm ˈfôr ˈgramər ən ə ləɴɢˈgwəstək ˈsens/ /ˈmɔːr ˈfɔːrməl ˈtɜrm ˈfɔːr ˈɡræmɜr ɪn ə lɪŋˈɡwɪstɪk ˈsɛns/

  Günün kelimesi

  schlep