minber

listen to the pronunciation of minber
Türkçe - İngilizce
mimbar
minbar, mimbar (pulpit beside the mihrab reached by a long, straight flight of steps)
minbar
pulpit
Türkçe - Türkçe
Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli, yüksekçe yer
(Osmanlı Dönemi) câmide hatibin hutbe okuduğu kürsü
Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer
MİNBER
(Osmanlı Dönemi) Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.) (Bak: Hutbe)(... Minber, Vahy-i İlâhinin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i siyasiyenin hakkı yoktur ki o makâm-ı âliye çıkabilsin. S
minber