metodoloji

listen to the pronunciation of metodoloji
Türkçe - İngilizce
methodology

His methodology is very amateurish. - Onun metodolojisi çok amatörce.

The study's methodology was sound. - Çalışmanın metodolojisi sağlamdı.

methodology yöntembilim
katitafif metodoloji
qualitative methodology
Türkçe - Türkçe
Yöntem bilimi
Yöntem bilim
metodoloji