merak etme!

listen to the pronunciation of merak etme!
Türkçe - İngilizce
(Konuşma Dili) Don't worry!
Don't worry!

Don't worry. It's OK. - Merak etmeyin. Tamam.

Don't worry. They will be supervised. - Sen merak etme. Başlarında nezaretçi bulunacak.

wondering

I still can't help wondering why. - Sebebini merak etmemek hâlâ elimde değil.

Tom can't help wondering why Mary changed her mind. - Tom, Mary'nin fikrini niçin değiştirdiğini merak etmekten kendini alamıyor.

wonderment
no fear
merak etme!